Historische optocht in Rotterdam in 1913

Alex Benno, 17 november 1913

Historische optocht in Rotterdam in 1913

Alex Benno, 17 november 1913

Grote historische optocht door Rotterdam ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Verklede mensen en praalwagens. BESCHRIJVING: 00.00 Dichte hagen toeschouwers langs de route. 00.12 De burgemeester staande in een caleche, gevolgd door een tweede open rijtuig. 00.17 Trompetterkorps van Rijkspolitie te paard, terzijde een onrustig geworden politiepaard. 00.22 Door tweespannen zwarte paarden getrokken rijtuigen. 00.29 Een viertal vrolijke nonnen. 00.36 Twee open rijtuigen gevolgd door herauten, een Romeinse veldheer te paard en Noormannen te voet. 00.51 Wagen nr. 1, voorstellende de eerste bewoners van de Lage Landen gevolgd door ridders, wagen nr. 2, een door paarden gedragen reiskoets, groep middeleeuwse soldaten 01.11 De romeinse veldheer. 01.13 Groep 5, lansknechten. 01.20 Een tweetal officieren uit de Franse tijd. 01.27 Noormannen en kaninefaten en de eerste prediker. 01.36 Praalwagen nr. 2 en rechts de draagkoets. 01.47 De dame in de koets. 01.54 Grote praalwagen met leeuwen op de vier hoeken. 02.00 Kleine, naar de camera knikkende, 'engeltjes'. 02.06 EINDE.