De eerste paal geheid voor een woningcomplex (Rotterdam)

Polygoon Hollands Nieuws, april 1941

De eerste paal geheid voor een woningcomplex (Rotterdam)

Polygoon Hollands Nieuws, april 1941

Te Rotterdam wordt op officiële wijze de eerste paal geheid voor een te bouwen complex van arbeiderswoningen in de verwoeste binnenstad. De algemeen gemachtigde voor de wederopbouw, ir. J.A. Ringers, houdt daarbij een korte toespraak tot een groep heren, gevolgd door beelden van het heien van de eerste paal.