Van Gewest tot Gewest: de Stokstraat in Maastricht

11 april 1973

Van Gewest tot Gewest: de Stokstraat in Maastricht

11 april 1973

Restauratie Stokstraat Maastricht. Intro 39" fotofilm thermen uit Romeinse tijd, oudheidkundige vondsten in museum. Stokstraat-kwartier na restauratie, fotofilm oude situatie, pan St. Servaasbrug 7" Div. tusseninterviews Jan de Roode oa drs. J.J. vd Venne, hoofddirecteur openbare werken, pater Castorius Groothuis en mej. Heijnen, assistent sociaal werk.