Installatie van Mgr. Alferink tot aartsbisschop van Utrecht

Polygoon Hollands Nieuws, 4 december 1955, zw/w

Installatie van Mgr. Alferink tot aartsbisschop van Utrecht

Polygoon Hollands Nieuws, 4 december 1955, zw/w

Mgr. Bernardus Johannes Alfrink wordt in de Dom te Utrecht tot aartsbisschop van Utrecht benoemd, als opvolger van wijlen kardinaal Johannes de Jong. Kanunnik Mgr. Hartman leest de pauselijke brief voor waarin de benoeming van Alfrink bekend wordt gemaakt. Vervolgens gaat Alfrink op de aartsbisschoppelijke zetel zitten en spreekt een gebed. Tot slot geeft hij de zegen.

advertentie