Eerste landdag der Nationaal-Socialisten op de Maliebaan

Orion-Profilti, 7 januari 1933

Eerste landdag der Nationaal-Socialisten op de Maliebaan

Orion-Profilti, 7 januari 1933

Kort verslag van het opmarcheren van WA en NSB-aanhangers naar het partijhoofdkantoor aan de Utrechtse Maliebaan. Aldaar vindt een redevoering en een vlagceremonieel plaats. Er vinden enige incidenten plaats met toeschouwers die het oneens zijn met de gang van zake.