Internationaal landbouwcongres (mmv Sicco Mansholt)

Polygoon Hollands Nieuws, 13 mei 1947

Internationaal landbouwcongres (mmv Sicco Mansholt)

Polygoon Hollands Nieuws, 13 mei 1947

De IFAP, een internationale organisatie van landbouwers, houdt in Scheveningen een congres om het wereldvoedselprobleem te bespreken. Vóór het congres is er voor de congresdeelnemers een excursie door Nederland om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken op landbouwkundig gebied. In de Ridderzaal te Den Haag worden ze officieel toegesproken door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, S.L. Mansholt, en de voorziter van de IFAP, J. Turner. SHOTS: - beelden die de gebrekkige voedselsituatie illustreren; - excursie: het gezelschap bekijkt een boomgaard en vee in een wei; bezoekt Staphorst en gebruikt in Emmen een Drentse koffiemaaltijd; - int. Ridderzaal en toespraken van Masholt en Turner.