Vrij en onvereerd (acte 2)

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (november 1945)

Vrij en onvereerd (acte 2)

Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (november 1945)

In dit tweede deel: de strijd van de geallieerden tegen de Duitsers rond Vlissingen rond 1940; de vlucht van de Koninklijke Familie naar Engeland; de evacuatie van de Engelsen uit Duinkerken en de naasting van de goederen uit de Nederlandse koloniën.