Koninginnedag 1947 in Batavia

(Maker onbekend), 31 augustus 1947 (geen geluid)

Koninginnedag 1947 in Batavia

(Maker onbekend), 31 augustus 1947 (geen geluid)

Officieele viering van Koninginnedag te Batavia met saluutschoten, legerparade en aubade door schoolkinderen. De GG van Mook, de bevelhebbers Spoor en Pinke en andere officieren nemen de parade af. Feesten en erebogen in de stad. BESCHRIJVING: 00.00 Druk verkeer van jeeps, auto;s en bedja's op Koningsplein Noord 00.13 Driesprong bij het Frombergpark waar het verkeer in de knoopt dreigt te raken 00.31 Door Marva bestuurde GMC 3-tonner met wuivende meisjes draait Citadelweg in 00.40 Colonne van licht Stuart verkenningstanks passeert overweg op Koningsplein Noord-Oost. Aan de zwiepende radioantennes zijn Nederlandse vlaggetjes bevestigd, tanks zijn versierd en tankcommandanten en schutters groeten staande in de koepel; colonne rijdt naar Koningsplein Noord 01.24 Prins Bernhard Kapel marcheert musicerend over Koningsplein Noord gevolgd drommen mensen te voet, met fiets in de hand of in auto's 01.45 Batterij 25 ponders opgesteld op het open terrein op Koningsplein Noord-West, lost salvo's saluutschoten enorme witte rookontwikkeling veroorzakend 02.02 Batterij tijdens de zgn. vuurdrill. Stuksbemanning bevindt zich, geknield op een knie, achter de stukken. Stukscommandant houdt gebalde vuist omhoog, beweegt hem dan neerwaarts en meteen wordt salvo gelost 02.09 Volgend salvo verlaat de kanonlopen 02.13 25 ponder lost saluutschot 02.17 Stuk in afwachting van het centrale vuurbevel. Manschappen op een knie en stukscommandant met omhoog gestrekte arm. Allen onbewegelijk totdat 02.33 Arm omlaag gaat en het saluutschot gelost wordt. Granaathuls vliegt achter uit de kanonloop als de kanonnier het sluitstuk opent 02.37 Juist als de kruitdamp optrekt lost een 25 ponder een nieuw salvo gepaard gaande met grote rookontwikkeling 02.46 Dienstauto verlaat het Marine Hoofdkwartier aan Koningsplein-Noord, inzittenden groeten de wacht 02.55 Stuarttanks ratelen langs het Frombergpark en draaien Rijswijk op waarbij de tankcommandanten de richting aangeven 03.18 Tanks daveren langs Societeit De Harmonie en slaan rechtsaf 03.20 Versieringen worden aangebracht op de Harmoniebrug over de kali tussen Noordwijk en Rijswijk 03.33 Inheemse arbeiders dragen onderdelen van ereboog over het kruispunt bij de Harmonie 03.38 Versierde weaponcarrier met vrolijke jongelui passeert 03.43 Drumband van de Prins Bernhard Kapel geeft concert voor het KPM-gebouw, dat nog steeds de groene camouflagekleur uit december 1941 heeft 03.46 Tamboers van de kapel 04.00 Stramme, jeugdige tamboer-majoor, met baton waarop een een mascotte, schreeuwt zijn bevelen 04.10 Kapel speelt het volkslied waarbij militairen onder de de toeschouwers de groet brengen 04.20 Weaponcarrier met dames van het VK/KNIL passeert 04.25 Drumband marcheert over Koningsplein-Oost 04.38 Tanks rijden in tegengestelde richting 04.53 Politiekapel musiceert voor het Gemeentehuis op Kebon Sirih. Personeel luistert op de trappen toe 05.00 Twee jeugdige kaalgeschoren zwervertjes in volle aandacht 05.12 Dirigent van de politiekapel. Op de trappen het personeel en terzijde gehelmde manschappen van de Veldpolitie 05.25 Jonge toeschouwers bij grote boom 05.28 Commissaris van Politie en dhr. Bogaards, departementshoofd van Sociale Zaken (noot 1) 05.31 Applaudisserend publiek 05.40 Orkest zet opnieuw in 05.45 Manschappen van de Veldpolitie in volle uitrusting 05.56 Illuminatie van grote letter W met kleinere letters J en B en licht van floodlight 06.18 Detailbeeld van de verlichte letters 06.23 Volle dansvloer met dansende paren w.o. mariniers en Jannen van de marine 06.38 Polonaise rond de dansvloer 06.44 Gewapend marinedetachement aangetreden voor het Departement van Marine op Goenoeng Sahari 06.50 CZMO vice-admiraal Pinke leest zijn feestrede voor 06.55 Officieren ceremonieel tenue 07.03 Detachement Marva's 07.05 Detachement van Marine Bewakings Bataljon in mariniersuitrusting 07.11 Onderofficieren en officieren 07.17 Gedeelte van de toehoorders op de rug gezien 07.24 Vlootvoogd en toehoorders brengen driewerf hoera uit 07.36 Schoolkinderen betreden met vlaggen de paleistuin 07.50 En stellen zich op voor de trappen 07.57 Begeleid door legerkapel brengen zij Landvoogd en mw van Mook een aubade 08.04 Van Mook, mw. van Mook en marine- en legeradjudant tijdens het spelen van het volkslied 08.08 Jeugd zingt het volkslied uit volle borst mee 08.13 Dirigent met zijn lange baton 08.20 Meisjes zingen vol overgave 08.26 Vlaggedraagsters 08.31 Close-up van de heer en mevrouw van Mook 08.36 Gezicht vanaf het bordes op de zingende kindermassa. Dirigent staat boven op een schrijfbureau 08.40 Kinderen verlaten het gazon 08.50 Zij wachten hun beurt af bij het uitdelen van versnaperingen en drommen rond de ijsverkopers 08.59 Schrapijs opscheppen dat door ouderen doorgegeven wordt 09.10 Kinderen lepelen met smaak het ijs 09.21 IJsverkopers, smullende kinderen en een cineast 09.26 Kinderen stellen zich op op het trottoir 09.31 Van Mook begeeft zich tussen de kinderen 09.41 En onderhoudt zich met enige begeleiders 09.43 De heren De Boer en van Pol van de Commissie-Generaal, vice-admiraal Pinke, Van Mook die salueert en Legercommandant lt.gen. Spoor op het podium voor het paleishek 09.54 Een gedeelte van het publiek achter het paleishek 09.57 Het Paleis van de Gouverneur-Generaal met Nederlandse vlag 10.02 Overzicht van een gedeelte van het publiek achter het hek en het podium 10.09 Defile van genie-eenheid met grondverzetmachines 10.15 Marva's onder de toeschouwers, genie-eenheid van de C-Divisie 7 December defileert op de rijweg 10.13 Pennen langs het podium en de honderden toeschouwers achter het hek van de paleistuin 10.45 EINDE