Koninginndag 1941 in Batavia

Multifilm Batavia, 31 augustus 1941

Koninginndag 1941 in Batavia

Multifilm Batavia, 31 augustus 1941

Filmverslag van de uitgebreide militaire parade te Batavia op 31 augustus 1941. BESCHRIJVING: 00.01 Tekst: Multifil Batavia brengt U Titel: Koninginnedag 1941 Batavia 00.20 Straatbeelden van Batavia; diverse kantoorgebouwen en verkeer, de stad is met vlaggen versierd. 01.03 Victoriemars door Batavia van Nederlandse, Indonesische en Chinese burgers en van militairen van Leger en Marine, met vlaggen en wimpels. Groepen van Stadswacht, Luchtbeschermingsdienst, Vrouwelijk Auto Corps (met tropenhelmen op), verpleegsters en padvinders. Veel publiek. 02.55 Commandant van de parade en adjudanten te paard rijden voorbij. Overzicht van het publiek. Officieren in gala-uniform in auto. Publiek. Cavalerie. 03.08 De Gouverneur Generaal, Jhr. Mr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en echtgenote met adjudant arriveren in open caleche en worden begroet door de Commandanten van Leger en Vloot in gala-uniform. 03.40 G.G. en gezelschap op eretribune. Achter de G.G. herkenbaar Mr. H.J. Spit, Vice-President van de Raad van Indie en de heer J.M. Kiveron, Algemeen Secretaris. Commandanten van Leger en Vloot. 03.43 Overzicht van het publiek op de tribune. Voor de tribune zes ordonnansen te paard. Begin parade; voorop paradecommandant Gen. Maj. Schilling met staf. G.G. met Legercommandant Lt. Gen. Berenschot en Commandant Zeemacht Vice Adm. Helfrich, daarnaast te paard Gen.Maj. Schilling en daarachter andere militairen. 04.04 Marine muziekkorps, Mariniers en landingsdevisies van de Koninklijke Marine. Muziekkorps van de Marine te Batavia. 05.17 Legermuziekkorps. Infanteriebataljon met gestrekte vaandels. 06.27 Mitrailleurs en munitiekisten op paarden met begeleiding van manschappen. Infanterie. Toeschouwers. Voorbij marcherende bataljons. Legerkapel. Infanterie. 07.06 Stadswacht marcheert voorbij. Toeschouwers. 07.20 Militaire motorvoertuigen. Eskadron motorfietsen met zijspan. Groep motorfietsen van de Verbindingsdienst in V-formatie, voorafgegaan door auto. C.U. Motorfietsen met zijspan met trompetter achterop. 08.11 Eskadron fietsers. Toeschouwers. Militaire vrachtwagens met mitrailleurs. Gemotoriseerd anti tankgeschut. Gemotoriseerd luchtafweergeschut. 09.38 Groep kleine tanks. G.G. salueert. 10.01 Gemotoriseerde artillerie, zoeklichten en luisterapparaten van de luchtverdediging. 11.05 Blik op de parade vanaf de tribune. Mobiele radiastations komen voorbij. Publiek langs de kant. 11.22 Rijdende pontons voor snelle brugslag. Groep motorfietsen met zijspan. Groep pantservoertuigen gevogd door kleine tanks. 11.59 Eskadron cavallerie afgewisseld door groep pantservoertuigen. Infanterie. 12.05 Drie vliegtuigen die overvliegen. 12.07 Voortgang van de parade, grotendeels herhaling van het voorafgaande. 12.39 Opname van Koningin Wilhelmina en de Minister President, Prof. Mr. P.S. Gerbrandy temidden van een dozijn saluerende zee-officieren. De Koningin roept uit: Leve het Vaderland, en vervolgens roept iedereen met opgeheven arm driewerf hoezee. 12.48 Tekening, samengesteld uit Nederlandse Leeuw, Kroon en Vlag. (( gesproken tekst: 31 augustus, dag van herdenking (...) de Nederlandse vlag zal blijven wapperen. )) 12.50 Einde.