Wezen krijgen onderdak

WORDENDE WERELD NO. 24, ITEM 1, 1947 (2 min 24 sec)

Wezen krijgen onderdak

WORDENDE WERELD NO. 24, ITEM 1, 1947 (2 min 24 sec)

Opening van door R.K. geestelijken geleide weeshuis te Lentengagoeng in aanwezigheid van mw. Van Mook, echtgenote van de Landvoogd. Beelden van toespraken, rondgang, spel, onderwijs, het werk in de tuinen en voedseluitdeling. 19.05 Tekst over globe waarop reliefkaart van Indonesie : Multifilm Batavia. Wordende Wereld. Nieuws van Indonesie 19.22 Tekst over still van weeshuis : Lentengagoeng Java. Wezen krijgen onderdak 19.26 Voor weeshuis geparkeerde dienst-auto's 19.29 Genodigden op met palmtakken versierde galerij 19.33 Weesjongens met kaalgeschoren hoofdjes en weesmeisjes kijken toe 19.35 RK. geestelijke in witte tropensoutane spreekt genodigden toe 19.37 Zittende weesjongens 19.39 Dames en heren genodigden luisteren toe 19.41 Directeur, broeder Corvenianus, tijdens zijn openingstoespraak 19.44 Mw. Van Mook en genodigden luisteren toe 19.46 Rijen zittende weesjongens 19.48 Genodigden wandelen over verbindingsgalerij tijdens rondgang 19.52 Camerapen van het complex 20.01 Op de grond zittende weesjongens tijdens taalles 20.03 Onderwijzer schrijft op houten schoolbord 20.07 Kaalgeschoren weesjongens 20.09 Hand van onderwijzer wijst op het bord maleise woorden aan 20.11 Weesjongens zeggen de woorden hardop na 20.15 Employee slaat op tongtong (houten alarmblok) ter aankondiging van het einde van de les 20.18 Onderwijzer laat jongetjes opstaan en weggaan 20.21 Wegrennende jochies 20.24 Jongens tijdens kringspel bij een der gebouwen 20.29 Spelende groepjes jongetjes 20.32 Twee jochies spelen tjongklakspel (noot 1), verplaatsen van de schelpjes 20.39 Nederlandse heer komt naar buiten en kijkt rond 20.42 Jongens in afwachting op uitdeling 20.43 Heer deelt schelpjes uit aan reikende kinderhandjes 20.50 Jochies zoeken in het gras 20.55 Rij oudere jongens op weg naar de tuinen 21.01 Jongens onderweg met strooien hoed op en met patjol 21.05 Jongens bewerken grond onder toezicht van onderwijzer 21.12 Op de grond gereedstaande borden met rijst en groente worden opgenomen 21.18 Jongens zittend in het gras eten hun bordje rijst 21.21 Met zijn handen etende jongen 21.24 EINDE