Woningnood

Zembla (NPS - VARA), 24 februari 2005

Woningnood

Zembla (NPS - VARA), 24 februari 2005

Deze aflevering een reportage over de huidige woningnood in Nederland. Er worden te weinig sociale huurwoningen gebouwd en koopwoningen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Aandacht in het bijzonder voor de situatie in en rond Alkmaar. Aan de orde komen: het grote aantal mensen dat op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning; de lange wachttijden voor een huurwoning (zeven à acht jaar); de grote groep mensen die wil verhuizen, maar dit niet kan vanwege de lange wachttijden en de hoge huizenprijzen; mensen in de omgeving van Alkmaar die noodgedwongen op een camping of recreatiepark wonen; de rol van grondspeculanten, projectontwikkelaars en woningcorporaties op het gebied van de woningbouw; het overheidsbeleid in Nederland dat veelal averechts werkt door een veelvoud aan regelgeving en procedures; het gegeven dat het in Nederland vaak acht tot tien jaar kan duren voordat een bouwproject kan worden gerealiseerd; de weilanden buiten de gemeentegrens waar veelal niet gebouwd mag worden, waardoor woningcorporaties vooral binnen de stad renoveren en compacter bouwen; de verschillen met België en Duitsland, waar de grond veel goedkoper is; projectontwikkelaars, speculanten en gemeenten die profiteren van de kunstmatige schaarste aan bouwgrond; het gegeven dat 10% van Nederland is bebouwd, terwijl de gedachte in Nederland overheerst dat het land vol is; het vermogen van woningcorporaties en hun (speculatieve) nevenactiviteiten. INTERVIEWS hierover met: - C. Weeber, oud-hoogleraar bouwkunde TU Delft; - H. Priemus, hoogleraar Volkshuisvesting TU Delft; - J. van S