Het perfecte lichaam (Metropolis TV)

Het perfecte lichaam (Metropolis TV)

Het perfecte lichaam (Metropolis TV)

Het perfecte lichaam (Metropolis TV)

Van oost tot west en van arm tot rijk, over de hele wereld gaan mensen steeds verder in hun streven naar het perfecte lichaam. Hoe dat perfecte lichaam eruit ziet, verschilt van cultuur tot cultuur. De correspondenten laten zien wat er bij hen in de buurt aan het lichaam wordt verbouwd om het lokale schoonheidsideaal zo dicht mogelijk te benaderen.