Wetterskip Afrika

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

Wetterskip Afrika

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

Wetterskip Fryslân doet aan ontwikkelingshulp. In Zuid-Afrika proberen medewerkers van het Friese Waterschap te helpen bij de eerlijke verdeling van een schaars goed: schoon water. Cameraman en regisseur Evert van der Berg reisde samen met Fokje Faber (research en geluid) met hen mee en sprak met arme en rijke boeren en inwoners van krottenwijken.