Portret van Anna van Hannover (1709 - 1759)

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

Portret van Anna van Hannover (1709 - 1759)

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

Anna van Hannover was de echtgenote van prins Willem IV, Fries stadhouder in 1747. Vanaf haar vestiging in Nederland, aanvankelijk in Leeuwarden, later in Den Haag, ontplooide de prinses veel, in sommige perioden zelfs uitzonderlijk veel, muzikale activiteiten. Zij bekostigde uit eigen middelen een nieuw orgel voor de Waalse kerk van Leeuwarden (1740) dat daarin tot op de dag van vandaag prijkt.