Portret van A.S. Talma, grondlegger van het sociale verzekeringsstelsel

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

Portret van A.S. Talma, grondlegger van het sociale verzekeringsstelsel

Omrop Fryslân, 2009 (30 min.)

A.S. Talma (1864-1916) was behalve vakbondsman en predikant ook minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Talma, alias de rode dominee, stond aan de basis van het sociale verzekeringsstelsel en introduceerde onder meer de invaliditeitswet, de arbeidsongeschiktheidswet en de AOW. De latere socialistische voorman Willem Drees introduceerde het staatspensioen maar de eer komt A.S. Talma toe.