Amateur06 - Uitzicht

Michiel Brongers, 2006 (7 min.)

Amateur06 - Uitzicht

Michiel Brongers, 2006 (7 min.)

Noodgedwongen zijn de maker van deze documentaire en zijn vriendin aan huis gekluisterd. Vanuit de vensterbank zien we de seizoenen voorbijtrekken. Dit uitzicht en de berichten op het antwoordapparaat vormen het enige contact met de buitenwereld.