Zendtijd voor Politieke Partijen: ARP

ZPP, 27 maart 1962

Zendtijd voor Politieke Partijen: ARP

ZPP, 27 maart 1962

Uitzending waarin politieke partijen hun standpunten toelichten en zich profileren.

Uitzending van de ARP met shots van mensen op straat. Commentaarstemmen verwoorden de tegengestelde standpunten van de mensen op straat. Onder shots van een straatrelletje meldt de commentaarstem dat het "een warboel van jewelste" zou worden wanneer iedereen het voor het zeggen zou hebben. Hierna wordt ingegaan op de Statenverkiezingen van de dag erna. Men wordt opgeroepen te gaan stemmen.
Vervolgens wordt de voorzitter van de organisatiecommissie en Eerste Kamerlid P. J. Verdam geïntroduceerd als een van de kandidaten. Verdam, gezeten in een voortuin, vertelt dat hij attent moet zijn op alles wat aan de orde is, met als uitgangspunt de bijbel. Hierna een algemene vergadering van de ARP, waar gezegd wordt dat men hier aan politiek doet waarin de geloofsovertuiging bepalend is. Twee andere sprekers op de vergadering hebben het over de Unie van Utrecht, over welvaart en inflatie. De uitzending wordt afgesloten met shots van mensen en kinderen die een stemlokaal binnengaan. Een meisje biedt een jongen een zakje snoep aan en zegt: "Wil je een snoepje hebben? Jij mag kiezen." Het jongetje antwoordt: "Ik mag nog niet kiezen, maar mijn mama kiest AR."

advertentie