Sehnsucht

Sehnsucht

‘Sehnsucht'. Iedereen kent het wellicht, dat bitterzoete gevoel. Verlangen, heimwee of nostalgie naar iets dat zowel tastbaar als ongrijpbaar kan zijn. Het Duitse woord houdt zowel verlangen als verslaving in. Hoe geven kunstenaars daar gestalte aan? Is het een vluchtweg of eerder een stuwende inspiratiebron? In Kasteel van Gaasbeek in België is een groepstentoonstelling rondom dit thema ingericht, met werk van o.a. Anselm Kiefer, Erwin Olaf, Nedko Solakov, Barbara Visser, Ruud van Empel en Marijke van Warmerd. Katharina Smets kreeg van schrijver Oscar van den Boogaard een rondleiding op het kasteel, hij stelde de tentoonstelling 'Sehnsucht. Een onstilbaar verlangen' samen.

advertentie