Eerste Nederlandsche Helicoptère

31-10-1925 (9 min. 54 sec.)

Eerste Nederlandsche Helicoptère

31-10-1925 (9 min. 54 sec.)

Beproeving van de eerste Nederlandse helikopter, die ontworpen was door A.G. von Baumhauer. In elkaar zetten van de verschillende onderdelen, die vervaardigd zijn door verschillende Nederlandse vliegtuigfabrieken en Werkspoor. Op 30 oktober 1925 wordt een eerste proefopstijging gemaakt op Soesterberg, waarbij het toestel omslaat en totaal wordt vernield. Op 24 december 1925 vindt een nieuwe proef plaats die wel slaagt en waarbij het toestel enige tijd los van de grond komt.

Soesterberg 31 October 1925
00.00 Tekst : Nederlandsche Helikoptere (1925-1930).
Ontworpen door Ir. A.G. von Baumhauer van de
Rijks-Studiedienst voor den Luchtvaart i.v.m. de
prijsvraag door het Britsche Luchtvaart Ministerie
uitgeschreven (1924)
00.08 Tekst : Een groote draagschroef, de staartschroef
voorkomt het draaien van de romp. Na vele proeven en
veranderingen bleek dat het toestel zich kon dragen en
bestuurbaar was
00.16 Tekst : De onderdelen werden vervaardigd door de
verschillende Nederlandsche vliegtuigfabrieken en door
Werkspoor terwijl de luchtvaartorganisaties van Marine
en Leger medewerking verleenden. De montage en eerste
proeven hadden te Soesterberg plaats. Bij een oefening
werd het vernield (Schiphol, Augustus 1930 ?)
Rijks-Studiedienst voor de Luchtvaart
00.27 Beeld : Het gebouw der Nationale Luchtvaart Industrie
00.37 Embleem en muurinscriptie boven de ingang
00.41 Assemblage van een draagarm van een der landingswielen
00.54 Verdere assemblage van de bevestigingssteunen van het
landingswiel
00.58 De buisconstructie waar dit wiel aan de romp wordt
bevestigd
01.06 Landingswielconstructie zoals hij aan het toestel
opgehangen wordt
01.10 Schroefveer, draagarmen en de twee zware wielvorken
van het landingsgestel
01.16 Gemonteerde draagas op een der wielvorken
01.20 De schroefveer is op de as geschoven en wordt gevangen
tussen conische veerhouders
01.14 Demonstratie van het geheel geassembleerde
landingsgestel. De draagpoot is verend uitgevoerd en de
tweede vork laat het wiel horizontaal draaien
01.33 De fabriek van Werkspoor aan de Wittenburg te Amsterdam
01.39 Assemblage van het naar boven toe conisch toelopende
motorhuis. V-vormige beschermende beplating wordt boven
de horizontale wormas aangebracht
02.00 Dan volgt de bovenste afdekplaat nadat het huis
omgedraaid is. Op een gat in deze plaat wordt een
ontluchtingshuis geplaatst
02.26 Het huis komt over een dikke holle as die uitsteekt uit
een liggend zwaar uitgevoerd wormwiel
02.49 Assemblage van de bijbehorende zware spindel
03.04 Detailbeeld van wormwiel en wormas
03.07 Constructeur beproeft homokinetische koppeling
03.13 Demonstratie van de koppeling die als een gewricht
beperkt in het horziontale en verticale vlak draait
03.19 Uitvoerige beproeving van twee verticale
ondersteuningsassen draaiend in cardanische ring
03.32 Bouwers aan het werk aan de helft van de draagschroef
03.43 Detailbeeld van de inwendige doosconstructie van de
brede draagschroef
03.46 Het frame van het uit drie etages bestaande hoogte en
tevens richtingsroer wordt op een bascule gezet
03.58 En door een matroos gewogen
04.04 Medewerker van de Militaire Luchtvaart demonstreert de
verticaal beweegbare delen van het roer
04.11 Alsmede de horizontaal beweegbare delen. Het eerste voo
de richting het tweede voor de hoogte
04.16 Daarna bespreekt hij de werking met de constructeur
04.22 Het lassen en assembleren van de buisconstructie van de
romp onder toezicht van de constructeur
04.38 Nauwkeurige nameting van het profiel van de houten
staartschroef. De scherpe hoek van het verloopstuk word
met een beitel afgevlakt
05.04 Kapitein-vlieger van de Militaire Luchtvaart poseert bi
zijn vliegtuig
05.07 Tekst : Beproeving Nederlandsche Helikoptere Soesterber
24 December 1925
05.11 Beeld: Omringt door de constructeur en zijn medewerker
staat de helikopter aan de rand van het platform. De
hefschroef draait klappend rond. Het toestel springt
telkens op maar is met touwen aan de grond verankerd
05.34 De hefschroef wordt op verschillende snelheden beproefd
05.48 Het toestel rukt aan de ankertouwen
05.56 Medewerkers proberen het toestel om te zetten maar de
de draaibeweging is te krachtig
06.08 Het toestel springt omhoog en blijft enige decimeters
boven de grond hangen en zakt dan weer omlaag
06.17 De test gezien van enige afstand
06.19 Tekst : Beproeving Nederlandsche Helikoptere op
06.22 Beeld : Het toestel wordt met vereende krachten de
vlieghei opgeduwd
06.27 En opnieuw beproefd waarbij het toestel bokt en
steigert, maar aan de grond gehouden blijft. Links
beneden in beeld een klok met aftellende wijzer
06.41 Het landingsgestel hangt ca 50 cm boven de grond
06.48 Voor de grote hangar stijgt en daalt het toestel, komt
met een dreun op de wielen neer en schommelt omhoog.
Telkens zakt het toestel naar links weg
07.15 Het toestel is van geringe hoogte scheef neergestort
en de grote hefschroef komt langzaam tot stilstand. Er
blijken geen persoonlijke ongelukken te zijn
07.24 Duurproef voor de rotor en staartschroef. De
motoruitlaat rookt en de voortstuwingsschroef wervelt
rond. Het toestel is stevig verankerd. Het toerental
wordt opgevoerd, rechtsonder in beeld een testklok
08.13 De duurproef gezien van enige afstand. Alles schijnt
goed te functioneren
08.50 Het toestel begint langzaam te draaien en
09.00 Klapt volledig in elkaar waarbij de brokstukken overal
heenvliegen, eenzame helper snelt toe
09.07 Bouwers en helpers omringen het toestel
09.08 Het volkomen vernielde toestel dat tengevolge van een
rompbreuk in elkaar geklapt is
09.11 De ontwerper en zijn assistenten inspecteren de
wrakstukken. De ontwerper maakt foto's
09.17 EINDE