Kaatsen volgens Kuiphof

VPRO, 24 juli 1963

Kaatsen volgens Kuiphof

VPRO, 24 juli 1963

kaatsen: interview met dhr.Smedinga uit Harlingen door Herman Kuiphof; uitleg van de spelregels door dhr. J.Rodenhuis te Leeuwarden.

De Friese koerier schreef over deze uitzending:
Voor oog en oor Kaatsreportage van VPRO bleek geen boppeslach -
Het was sympathiek, dat de VPRO de Friezen het gemis aan regionale televisie een ogenblik wilde doen vergeten met een reportage over het kaatsen. Wat er uit de koker kwam, was nu echter niet direct om er bijster enthousiast over te zrjn. Voor deze Friese sport was op zijn minst een half nur zendtijd nodig geweest. Herman Kuiphof handelde het onderwerp in een kwartier af, wat van sportief-technisch standpunt uit bekeken te benauwd was.
Men had zich in hoofdzaak bepaald tot het maken van opnamen tijdens de PC van 1962. Deze korte spelflitsen waren nietszeggend, vooral omdat men ze niet toetste aan de theorie, die tevoren op een (voor ons als niet-kaatser) begrijpelijke wijze uiteengezet was door J. Rodenhuis. Met nog even de pijprokende bestuurderen te noemen en de onvermijdelijk op de tribune geschoten typetjes, is zo ongeveer alles over deze vluchtige reportage gezegd, waaruit de sfeer maar slapjes te proeven viel.

advertentie