Verenigde Naties Verjaardag

NTS, (33 min. 27 sec.)

Verenigde Naties Verjaardag

NTS, (33 min. 27 sec.)

ROL I:
00:00 oprichting VN te San Francisco (1945): ext. Opera House; stemming en ondertekenen VN-Charter; toespraak Lord Charles
L.W. Halifax;
01:13 eerste VN-zitting in Londen (1946): ext. Central Hall; div. delegaties; toespraak C.R. Attlee *; toespraak VS-gezant
Byrnes over de verantwoordelijkheid van de VS *; toespraak secretaris-generaal Trygve Lie over het doel van de VN +
statement over de rol van kleine landen in de VN *(geluid a-sync); Lie + Byrnes + Truman;
05:09 Kwestie Palestina: debat Algemene Vergadering; aannemen "partition"resolutie; kaart met verdelingsplan Palestina;
Joden dansend op straat; Arabische tegendemonstratie;
06:24 Koreaanse oorlog: Lie met generaal Mark Clark, VN-commandant in Korea; oorlogsbeelden; bijeenkomst Veiligheidsraad;
07:27 het VN-gebouw te New York (1952): Lie en Marshall tekenen papieren; pan. up VN-gebouw in aanbouw; hijsen VN-vlag; Lie, Eisenhower en Nixon bekijken nieuwe gebouw;
08:57 vertrek Trygve Lie (1953): toespraken Lie en opvolger Hammarskjöld *;
11:14 Suezcrisis (1956): luchtopnamen Port Said en Suezkanaal; schip Triglav te Port Said; debat Veiligheidsraad met Britse
veto-toespraak *; Hammarskjöld ontmoet Nasser; VN-troepen nemen Britse posities langs het kanaal over; Hammarskjöld en
Ralph Bunche kijken naar de berging van een in het kanaal gezonken schip;
13:39 Laos-crisis: Hammarskjöld en Tsjoe En-Lai; Hammarskjöld in Laos;
13:53 Hammarskjöld verdedigt zich in de Algemene Vergadering tegen de Sowjet-Unie, Chroesjtsjov slaat met vuisten op tafel
* (1960).
ROL II:
00:00 kwestie Kongo-Kinshasa (1960 - 1964): koning Leopold verleent onafhankelijkheid; Kasavubu en Loemoemba met
enthousiaste aanhangers; hevige rellen in Leopoldville; VN-troepen: in aktie + vertrek; Hammarskjöld omgekomen: oa met Tsjombé en Gizenga, loopt naar vliegtuig, wrak vliegtuig, aankomst kist per vliegtuig, eerbetoon in Algemene Vergadering; beëdiging Oe Thant als opvolger *;
05:16 Cubacrisis (1962 + 1963): kaart met raketbases; blokkade Cuba dmv schepen; discussie Stevenson (VS) en Zorin (USSR) in
Veiligheidsraad *; toespraak Kennedy; Oe Thant kondigt de ontmanteling aan van de raketten *; VS-vliegdekschip nabij
Cuba; wegvaren Russische schepen;
08:13 kwestie Cyprus: toespraak Turks-Cypriotische afgevaardigde in Veiligheidsraad *; VN-troepen in aktie;
09:40 Indonesië verlaat VN: Indonesische vertegenwoordiger; aanval van Soekarno op VN in stadion;
10:42 + 16:12 VN-gebouw: ext. + int. oa kantoor van Oe Thant;
10:51 kwestie Kashmir: aanname Nederlandse resolutie in de Veiligheidsraad over een staakt het vuren *; Oe Thant in gesprek met Ayub Khan, president van Pakistan, en met Shastri, premier van India;
13:46 paus Paulus VI: gaat VN-gebouw binnen en begroet Oe Thant en Fanfani; toespraak (Frans) tot de Algemene Vergadering *.