Christophe van Gerrewey

Christophe van Gerrewey

Of Christophe Van Gerrewey’s ex blij is met 'Op de hoogte' betwijfelen we. De Vlaamse essayist en verhalenschrijver poogt hierin hun stukgelopen relatie via brieven te lijmen. Hij beschuldigt haar, zichzelf èn het leven, en onderwerpt gebeurtenissen en gedachten aan kritisch onderzoek. Anton de Goede sprak met Christophe van Gerrewey over zijn boek Op de hoogte.

advertentie