Blue Jeans

Blue Jeans

Nederland wordt wel de 'capital of jeans' genoemd: Nederlanders dragen het grootste aantal jeans per hoofd van de bevolking. 1,82 maar liefst. Ons land is zelfs het enige dat een eigen woord heeft voor de jeans: spijkerbroek. Wie bij de eerste spijkerbroek denkt aan mijnwerkers en Levis Strauss, heeft het mis. Spijkerstof kwam al in de 17e eeuw voor. Het is allemaal te zien in het Centraal Museum in Utrecht waar 350 jaar spijkergoed geëerd wordt in de tentoonstelling 'Blue Jeans'. Tjitske Mussche nam een kijkje.

advertentie