Klad

Klad

De 'Sudelbücher' (kladboeken) van de Duitse filosoof Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) bevatten een groot aantal invallen, observaties en overpeinzingen. Dit gebruikt toneelgezelschap 't Barre Land als basis voor hun nieuwe serie voorstellingen 'Klad'. Het is een voorstelling die is samengesteld uit allerlei fragmenten, ideeën, situatieschetsen en acts. Op de avond zelf wordt ter plekke de orde aangebracht, de betekenis gezocht en ingezoomd op de details. Botte Jellema ontmoette de makers bij hun repetitie.

advertentie