Timon van Athene

uit De Avonden

Timon van Athene

uit De Avonden

De steenrijke Timon van Athene deelt zijn bezittingen met liefde en helpt mensen in financiële nood onvoorwaardelijk. Hij geeft uitbundige feesten en strooit met giften. Tot zijn fortuin is verdampt. Dan is niemand bereid hem te helpen. Berooid en verbitterd verlaat Timon van Athene en trekt zich terug in het bos. Dan vindt hij, op zoek naar voedsel, goud… Het is een relatief onbekend stuk van Shakespeare, dat Toneelgroep Maastricht op de planken brengt. Het stelt de prangende vraag: in hoeverre zijn wij bereid onze rijkdom te delen? Botte Jellema bezocht een repetitie van de voorstelling 'Timon van Athene' in Maastricht en sprak met regisseur Arie de Mol.