Opheffing van het KNIL-centrum

Polygoon Hollands Nieuws, 14-3-1951 (1 min. 30 sec.)

Opheffing van het KNIL-centrum

Polygoon Hollands Nieuws, 14-3-1951 (1 min. 30 sec.)

Omdat het Koninklijk Nederlands Indisch Leger ontbonden is,
wordt het centrum van het KNIL, gevestigd in de Prins
Hendrikkazerne in Nijmegen, met militair ceremonieel officieel
gesloten. De minister zonder portefeuille, L. Götzen, spreekt
een slotwoord.

SHOTS:
- Op het kazerneplein staan militairen aangetreden, onder hen
een afdeling mannen uit huize Bronbeek: oud-KNIL militairen in
het oude koloniale uniform; wapperende KNIL-vlag;
- de oud-commandant van het KNIL, generaal D.C. Buurman van
Vreden overhandigt drie KNIL-vaandels aan de commandant van
Bronbeek, generaal Van Straaten(?);
- de oudgedienden defileren, mét de vaandels, voor de
autoriteiten;
- toespraak Götzen;
- vlag wordt gestreken; alle militairen salueren.