Jan Kuijper

uit De Avonden

Jan Kuijper

uit De Avonden

Alle dichters lezen, maar Jan Kuijper misschien wel het meest van allemaal. En wat hij leest, eigent hij zich toe in poëzie. In Kuijpers nieuwe bundel 'Ondoden' weet hij vorm te geven aan wat hij waarneemt in het werk van bewonderde voorgangers. Maarten Westerveen sprak met hem.