Buitenhof podcast: Grote bestuurlijke projecten in de soep

Audio

Buitenhof podcast: Grote bestuurlijke projecten in de soep

Audio

Deze week in Buitenhof:

- Generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert was jarenlang de hoogste militair binnen de VN. Hij leidde militaire missies onder de VN-vlag in Cambodja, Bosnië en Congo. Inmiddels is hij uit actieve dienst, maar wordt hij door de VN nog steeds ingezet als vredesstichter. We kijken met hem terug op een veelbewogen loopbaan.

- Duitslandkenner Margriet Brandsma leest een column over de viering van dertig jaar na de val van de Muur.

- Gemeenten hebben grote tekorten door de decentralisatie, de Belastingdienst ligt na jaren van reorganiseren nog altijd op zijn gat en de grootste uitdaging, de energietransitie, moet nog komen. Hoe kan het dat de Nederlandse overheid grote bestuurlijke projecten zo vaak in de soep laat lopen? Te gast zijn Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris en topambtenaar op Binnenlandse Zaken, en Klaartje Peters, onderzoeker en hoogleraar aan Maastricht University.

- En: een nieuwe plagiaataffaire. In NRC werd oud-rector magnificus van de UvA Dymph van den Boom beschuldigd delen van haar proefschrift zonder bronvermelding te hebben overgeschreven. Is het een kwestie van slordigheid of is er sprake van plagiaat? Emeritus hoogleraar Willem Koops, destijds lid van de promotiecommissie van Van den Boom, is te gast.

Presentatie: Jort Kelder


---

Luistertijden Buitenhof 16 juni 2019:
00:55 - 17:05 Gesprek met generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert over zijn veelbewogen loopbaan als VN-vredesstichter in de brandhaarden van de wereld.
17:06 - 20:05 Column van Duitslandkenner Margriet Brandsma over de viering van dertig jaar val van de Muur.
20:06 - 36:41 Gesprek met voormalig topambtenaar Wim Kuijken en onderzoeker Klaartje Peters over de vraag hoe het kan dat grote bestuurlijke projecten zo vaak in de soep lopen bij de Nederlandse overheid.
36:42 - 53:36 Gesprek met emeritus hoogleraar Willem Koops over plagiaat in de wetenschap.