Project X

Documentairegebod 10: Geen gebod

Project X

Documentairegebod 10: Geen gebod

Het tiende en laatste gebod ‘Gij zult niet begeren’ zette filmmaker Jos de Putter tot de film Noch zijn ezel. Froukje van Wengerden nam deze film als uitgangspunt. Omdat De Putter geen documentaire geboden hanteert, liet zij zich inspireren door zijn originele thema’s begeerte en vergankelijkheid. Door enkel handen te filmen vertelt zij een universeel verhaal over het verlangen naar aanraking gedurende een mensenleven. Handen staan zowel symbool voor liefhebben als voor destructie.

advertentie