Presidential Podcast #93: Ligt daar een lijk in de kast?