Beëdiging Kamerleden

NOS 19-05-1998

Beëdiging Kamerleden

NOS 19-05-1998

Plaatsvervangend kamervoorzitter Marten Zijlstra opent de vergadering, waarna de griffier de eed/belofte voorleest. Vervolgens worden de namen van alle aanwezige kamerleden opgelezen en leggen zij de eed of de belofte af. Onder hen zijn: Jozias van Aartsen (VVD), Margreeth de Boer (PvdA), Els Borst (D66), Annemarie Jorritsma (VVD), Wim Kok (PvdA), Hans van Mierlo (D66), Jacques de Milliano (CDA), Willem Vermeend (PvdA), Marijke Vos (GroenLinks) en Gerrit Zalm (VVD). Hierna draagt Sharon Dijksma (PvdA) haar "titel" als jongste kamerlid over aan CDA-collega Camiel Eurlings.

advertentie