Dwars Sessie

R. Keenan Lawler

Dwars Sessie

R. Keenan Lawler

R. Keenan Lawler is een uit Louisville, in Kentucky, afkomstige muzikant en klankkunstenaar die met het gebruik van een National Steel Resonator gitaar al ruim 20 jaar actief is binnen de experimentele folk. Zijn instrumentale stukken bestaan uit gelijke delen compositie en improvisatie. Muziek die moeilijk te labellen is, dit niet in de laatste plaats vanwege de uiteenlopende raakvlakken die er in terug te vinden zijn. In R. Keenan Lawler’s geval gaat dit van blues, raga’s, improv, minimalisme en freejazz tot drones en psychedelica, terwijl hij daarnaast in zijn gitaarspel alle klankmogelijkheden exploreert en uitdiept. Hij plukt, wrijft, hammert en ragt op de snaren en de klankkast en gebruikt daarbij een bottleneck, strijkstok, knikkers, bestek, en andere metalen objecten om nieuwe en onverwachte geluiden aan zijn National Steel te ontlokken. Naast vele obscure cdr uitgaven en bijdragen voor diverse project- en compilatie albums, verschenen er van R. Keenan Lawler twee volwaardige cd’s : jn 2006 ‘Ghost Of A Plane Of Air ‘ bij Music Fellowship en eveneens in 2006 ‘Music For The Bluegrass States’ bij Table Of The Elements.

Op 17 november 2011 deed freefolk gitarist R. Keenan Lawler een exclusieve sessie voor Dwars.