Zilveren Anjer voor archeoloog Tjerk Vermaning

TROS, 29 juli 1968

Zilveren Anjer voor archeoloog Tjerk Vermaning

TROS, 29 juli 1968

Tjerk Vermaning over zijn archeologieverzameling aan boord van schip Palaeo Historia;

advertentie