Verkenning in wetenschap: Tjerk Vermaning

VARA, 1969

Verkenning in wetenschap: Tjerk Vermaning

VARA, 1969

a. Tjerk Vermaning vertelt in veld en thuis over vondsten en
hij toont vindplaatsen en gevonden vuistbijlen, schrabbers en
afslagen uit verschillende tijdperken 20'49"
b. Mevr. Vermaning vertelt over haar vondsten en toont
vuistbijl 97"
c. Tjerk Vermaning vertelt over vondsten en de geringe
waardering van de wetenschap 151" + 117" en toont nieuwe
vindplaats.
6'06"
d. Div. foto's, oa lege en volle zaal 32" + bomen, lucht en
vogels 10" + provinciehuis Assen 7"
83"
e. Zwartfilm 20"
f. Verkl. G. Londo 17" en professor H.T. Waterbolk 43" over
regeling universiteit met geoloog Vermaning.
60"
g. Verkl. heer Vermaning 30" + algemene beelden van
vergadering
39"

advertentie