Verkeer en stad

VARA, 23 oktober 1965

Verkeer en stad

VARA, 23 oktober 1965

VARA Achter her nieuws - reportage over toenemende autoverkeer (fragment)
Div. shots van de vervaardiging van auto's in een
autofabriek 1'
b. Div. shots van manier waarop nieuwe auto's in Nederland
aankomen 24"
c. Div. shots van druk stadsverkeer in Nederlandse grote
steden 1'58"
d. Stille straatjes en grachtjes in een klein stadje 21" e.
Shots van een moderne stad met druk verkeer 54"
f. Interview van Fred vd Vlugt met ir. H.M. Goudappel 5'16" +
24" + 23" + 28" + 34" + 50"

advertentie