steun vpro

Deel Wilnis nog steeds zonder waterleiding

AVRO, 29 oktober 1965

Deel Wilnis nog steeds zonder waterleiding

AVRO, 29 oktober 1965

Wim Grossin over het ontbreken van waterleiding in Wilnis +
algemene shots van primitieve watertoestanden 1'55"