Kamerdebat toestemmingswet huwelijk Beatrix en Claus (2)

NTS, 10 november 1965

Kamerdebat toestemmingswet huwelijk Beatrix en Claus (2)

NTS, 10 november 1965

Johan Friedrich Egbert Einaar, gevolmachtigd
minister van Suriname, uit zijn kritiek op het egocentrische
denken van de Kamerleden die het koninkrijk alleen zien in
relatie tot Europa en niet tot Suriname of de Nederlandse
Antillen. Verder spreekt hij zijn ongenoegen uit over kritiek
van de Nederlanders op de Duitsers na vijf jaar oorlog,
terwijl Surinamers na 300 jaar slavernij geen wrok tegen
Nederlanders voelen. Suriname heeft geen bezwaren tegen het
huwelijk of de naturalisatie;

advertentie