Sinterklaas bezoekt de Prinses Irene-brigade

British Olympic News, 5 december 1941

Sinterklaas bezoekt de Prinses Irene-brigade

British Olympic News, 5 december 1941

Sinterklaas komt aan met zwarte Piet en bezoekt een
Nederlandse militaire basis. Hij inspecteert de troepen.
In een toneelzaal wordt een feest gehouden waarbij ook mannen
van de Nederlandse Oorlogs- en Koopvaardijschepen aanwezig
zijn

Opnamen
05-12-1941
Opnameplaats Engeland

Beschrijving 07.05 Tekst : British Olympic News. 't Heerlijk avondje.
07.10 Beeld : Sinterklaas en Zwarte Piet bovenop rijdend
pantservoertuig van de Koninklijke Brigade Prinses Irene.
Tekst door het beeld : 5 December 1941. In een Nederlandsch
kamp ergens in Engeland
07.19 Pantservoertuig rijdt het kamp binnen
07.20 Groepje militairen bij een boom
07.27 Pantserwagen met Goedheiligman en Zwarte Piet
07.31 die uitstappen
07.38 Begroet worden en hun intocht houden
07.46 De Sinterklaas
07.51 Zwarte Pieten omring door soldaten
08.00 Sint en brigadecommandant inspecteren aangetreden
troepen
08.04 Met militaire kapel voorop marcheert de troep naar de
ziekenbarak waar de Sint begroet wordt en de zieken bezoekt
08.39 Brigadepersoneel verzameld in nieuwe toneelzaal
08.43 Publiek in de zaal w.o. prins Bernhard
08.48 Opvoering van toneelsketch en varietenummer
08.52 Close-ups prins Bernhard en kampcommandant
08.57 Prins Bernhard ontvangt geschenk van St. Nicolaas
09.06 Vertrek van Sinterklaas en Zwarte Piet. Tekst door het
beeld : In een ... voor Nederlandsche Strijders te Londen
09.15 Sinterklaas en Zwarte Piet bij de bemanning van
oorlogs- en koopvaardijschepen
09.20 Zwarte Piet met boek met opschrift : Klachten
09.23 Uitdeling van versnaperingen afgewisseld met de
genodigden
09.40 'Paard'-scene
10.04 Sint en twee matrozen, die geschenk ontvangen
10.19 Matroos wordt in de zak van Zwarte Piet weggesleept
10.23 Close-up's bezoekers
10.34 Pieten delen cadeautjes uit
11.02 Revers met het V-teken
11.08 De gasten met boven hen het V-teken
11.14 EINDE

advertentie