De komst van de Islam naar Nederland

NOS, 10 oktober 1993

De komst van de Islam naar Nederland

NOS, 10 oktober 1993

Deel 1 van een achtdelige serie documentaires over de islam en zijn
aanhangers in Nederland. Deze aflevering een terugblik op het
koloniaal verleden en gesprekken met buitenlandse werknemers
die zich in de jaren '60 in Nederland vestigden. De
gesprekken worden afgewisseld met foto's en archiefmateriaal.
INTERVIEWS met:
- Abdel Wahid van Bommel, imam, over zijn spirituele
zoektocht, zijn verbondenheid met de moslimgemeenschap in
Nederland, de invloed van ayatollah Khomeiny;
- A.S. Umarella, over de aankomst van de Zuidmolukkers in
Nederland;
- I. Lessy, imam, over de moslim Zuidmolukkers in Nederland;
- N. Kromoidjojo, over zijn vader, die als contractarbeider
naar Suriname verscheept werd, de Surinaamse
onafhankelijkheid in 1975, zijn besluit naar Nederland te
gaan, de moeilijkheden bij aankomst;
- M. Boutahar, vanaf 1966 in Nederland, over zijn ervaringen,
de ramadan, Nederland als tweede vaderland, integratie;
- A. Komac, over de treinreis naar Nederland, zijn baan,
gezinshereniging;
I. Sahintürk, over zijn ervaringen, waar hij een boekje over
schreef.
DUPES:
- aankomst Gouden Koets op het Binnenhof + slotzinnen
troonrede koningin Beatrix;
- div. zw/w foto's Indonesiërs, Zuidmolukkers, studenten;
- zw/w foto's jazz-bassist Wouter van Bommel;
- zw/w shots + foto's aankomst Zuidmolukkers in Nederland +
opvang + kampen + gebedsdienst;
- zw/w Javaanse arbeiders op plantage in Suriname;
- Surinamers lopen naar Boeing 747 op vliegveld Zanderij;
- kort shot ayatollah Khomeiny;
- zw/w selectie toekomstige gastarbeiders in Marokko(?).

advertentie