Portret van Piet Steenkamp, grondlegger van het CDA

VPRO/Machiavelli, 3 maart 1977 (Cherry Duyns)

Portret van Piet Steenkamp, grondlegger van het CDA

VPRO/Machiavelli, 3 maart 1977 (Cherry Duyns)

INTERVIEWS:
Piet Steenkamp, partijvoorzitter CDA, (door
Cherry Duyns) over zijn politieke standpunten en christelijke
levensovertuiging. Aan de orde komen: de kinderlijke indruk
die hij maakt vanwege de manier waarop hij zijn geloof
uitdraagt, het werken aan verdraagzaamheid en gerechtigheid
in de politiek, het aantrekkelijke van het bedrijven van
politiek, de heropleving van christelijke waarden ondanks de
ontkerkelijking van de maatschappij, zijn oordeel mbt de
houding van de VPRO tov het CDA, de persoon Dries van Agt, de
mogelijkheid van een coalitie van PvdA en VVD met het CDA als
oppositiepartij, de gedachte van het "ethisch reveil" ivm het
CDA, het centrale idee van het CDA namelijk "recht te doen" (
met shots ext. kasteel + foto's Steenkamp);

advertentie