Kievitseieren rapen

Herman van der Horst, 1952

Kievitseieren rapen

Herman van der Horst, 1952

Kort luchtgevecht met indringer die verdreven wordt
Rondstappend wijfjeskievit strootjes smijtend rond
toekomstig nest
02.37 Wijfje op een van de vele nestkuiltjes
02.48 Wijfje laat zich neer op 3 eieren in definitieve nest
02.59 Beeld van 2 roeiers gekleed in zondagse pak
03.08 Roeibootje met 4 rapers en jongen legt aan en
inzittenden verspreiden zich in 3 verschillende
richtingen over het weiland, een polsstok met bol aan
de onderkant meevoerend
03.28 Rapers in het weiland, raper loopt met zijn stok langs
weidesloot. Buitelende kievit, gadegeslagen door raper
03.47 Raper neemt zoontje op zijn rug en springt met hem aan
de polsstok over de sloot, zijn andere zoon springt
gelijktijdig
03.56 Eenzame raper doorkruist weiland
05.04 Raper wipt met een hoge sprong aan zijn polsstok over
brede sloot (noot 1)
04.09 Wijfje op nest. Vogelkopje dat met schokjes heen en
weer draait, raper neemt de laatste sloot naar het
broedeiland
04.23 Wijfje staat op van het nest en begint strootjes te
smijten, een uitdrukking van opwinding
04.48 Wijfje vliegt op, verraadt daarmee ligging van het nest
en vliegt laag over het weiland. Raper volgt bewegingen
van het vogelechtpaar nauwkeurig
05.09 Nest met 4 eieren
05.15 Rapers speuren grasoppervlak af naar het tussen de
grashalmen verborgen nest, dat ontdekt wordt waarna de
twee eieren eruit gehaald en in de pet opgeborgen
worden en 2 aardappels in het nest gelegd worden (noot 2)
05.56 Wijfje zet zich op het valse broed (kwaai) en legt er
nog een eitje bij, terwijl mannetje boven het weiland
buitelt
06.24 Jongen volgt de vlucht van de kieviten nauwlettend
06.35 De kleine Sjoerd sjokt met zijn polsstok door het
weiland waar het wijfje op het nest wacht, onrustig
rondkijkt en dan opeens opvliegt
06.51 Jongen nadert langzaam links en en recht kijkend
07.03 Haalt het ei uit het nest en verwijdert de aardappels
07.12 Laat zijn vader het ei zien dat hij in z'n petje
bewaart
07.20 Twee mannen en de jongen aan warme maaltijd rond een
vuurtje in het weiland
07.27 Jongeste zoontje rent door de boterbloemen naar de
rapers
07.34 Vader met 3 jongens bij van riet gestookt Paasvuur
aan de waterkant. Sjoerd springt met polsstok over het
vuur (noot 3)
07.55 Raper toont zijn maat gevonden eieren die hij in zijn
pet stopt en het hoofddeksel opzet
08.05 Raper met zijn polsstok in vallende schemering op weg
naar huis
08.11 Sjoerd en zijn vader stappen in roeibootje
08.19 Schouwtje bij de wind zeilend, op paal uitrustende
meeuw. Zeiljachtje voor de wind zeilend
08.29 Cumuluswolken boven avondlijk Friesland
08.32 In rokkostuum geklede gerant presenteert menukaart
waarop bovenaan kievitseieren vermeld staan
08.37 Dame legt van zilveren dienschaal twee gespikkelde
kievitseieren op haar bord
08.49 Tekst : Einde
08.55 EINDE


Gesproken taal: Nederlands Commentaar: Nederlands tijdcodes in het veld beschrijving zijn van film Noot 1: Deze scene is een schoolvoorbeeld van het befaamde Friese fierjeleppen (polsstokspringen over brede sloot) Noot 2: Term voor deze manier van rapen : melken, omdat aangenomen wordt dat er in dit nest nog meer eieren gelegd zullen worden Noot 3: Oud gebruik : Hij die over het Paasvuur springt, mag een wens doen

advertentie