De Friese handel in kievitseieren

AVRO - Televizier, 8 april 1967

De Friese handel in kievitseieren

AVRO - Televizier, 8 april 1967

Kievietseieren zoeken in Friesland
a. Verklaring van Bas den Oudsten 18".
b. Markt met kievietseieren in Leeuwarden 28".
c. Verpakken kievietseieren 34".
d. Vervaardiging polsstokken 45".
e. Zoekers van kievietseieren trekken met polsstok door
weilanden en vinden kievietsei 1'36".
f. Interview van Bas den Oudsten met dhr. Span 2'03".