Het Atelierbezoek: Rudi Fuchs op bezoek bij Karel Appel 2

Het Atelierbezoek: Rudi Fuchs op bezoek bij Karel Appel 2

Stedelijk Museum-directeur Rudi Fuchs op atelierbezoek bij de schilder Karel Appel. Appel gaat in op het 'Hollandse licht' in de schilderkunst, op het kleur- en lichtgebruik door Mondriaan en Van Gogh. Hij beschouwt Van Gogh als een uitverkoren kunstenaar, omdat hij één kon worden met de onderwerpen die hij schilderde. Hij vertelt hoe hij het ervaren heeft dat een wandschildering van hem is overgeschilderd. Hij gaat in op de rol die emoties en sentiment spelen in de schilderkunst. "Mijn schilderkunst is alleen maar gebaseerd op de emotionaliteit en op de ontroering van het leven". Appel gaat in op de ontwikkeling in zijn schilderkunst, de invloed die de stad New York had op zijn schilderijen, hij vertelt over zijn jeugd, waarin de subcultuur op de rietlanden rond Amsterdam een rol speelde, hij gaat in op het schilderen van naakten, hij vertelt hoe hij zich los heeft gemaakt van tradities in de schilderkunst, gaat in op "het gevecht met de materie", op inspiratie, en op het ouder worden "... alles wordt rijper en rijker".

Het Atelierbezoek was een onderdeel van De Avonden

advertentie