Shengnan vs Shengnu

Shengnan vs Shengnu

Ruben Terlou licht toe hoe de verhoudingen liggen tussen huwbare mannen en vrouwen in China. Doordat mannen traditioneel trouwen met vrouwen die lager op de maatschappelijke ladder staan, blijven hoog-opgeleidde vrouwen en laag-opgeleidde mannen over. De Shengnan en Shengnu.

advertentie