Voorbeeldige taferelen uit het Chinese volksbevrijdingsleger

VPRO/Roelof Kiers, 4 oktober 1973

Voorbeeldige taferelen uit het Chinese volksbevrijdingsleger

VPRO/Roelof Kiers, 4 oktober 1973

NB: vertalingen ontbreken
Filmfragment Chinese film over Koreaanse oorlog 130"
(zw/w).
b. Chinese militairen rijden in vrachtwagen hun kazerne
binnen, shots en rijers kazerne 65"
c. Titels 30"
d. Appel bij de 196e divisie, trompetter blaast signaal,
soldaten treden in looppas aan, afmarcheren, ideologische
vorming in kleine gespreksgroepen, dagelijks studie-uur
divisie partijcomité, oefeningen in bajonetvechten, oefenen
met luchtdoel-mitrailleur, bij tankmodellen wordt les gegeven
in tanks vernietigen, soldaten bereiden hun soja-kaas, werken
in de groentetuin met politieke commissaris, werken met
vrouwen van hoge offieren in hun produktie-afdeling waar ze
wekkers voor naburige klokkenfabriek vervaardigen, vegen de
straat - brengen versierselen aan en halen emmertjes water
voor dorpsbewoners, vrouwelijke soldaten lezen dorpsbewoners
krant voor, training dorpsmilitie (mijnen leggen en schieten
met luchtdoel-mitrailleur op kleine parachutes), werken op het
land met de boeren, commandant van het 587e regiment vertelt
zijn soldaten zijn ervaringen in de Koreaanse oorlog 26'05"
e. Filmfragment Chinese film over Koreaanse oorlog 3'44"
(zw/w).
f. Soldaten zetten mobiele reparatiewerkplaats op,
schietdemonstratie met geweervuur, mortieren, vlammenwerpers,
vuren op en vernietigen rijdend tankmodel, snelvuren met
geweren, soldaten tekenen op schietschijven hun treffers aan
en marcheren zingend naar kazerne terug, besteden hun avond in
kazerne met schoenreparatie, compagniescommandant knipt een
van zijn soldaten de haren, tekenen 11'58"
g. Filmfragment Chinese film over Koreaanse oorlog 132"

advertentie