The French victory at Verdun

Franse legerfilm, december 1916

The French victory at Verdun

Franse legerfilm, december 1916

Titel : The French Victory at Verdun. December 15th,
1916. (noot 1)
Tekst : Opnamen gemaakt, goedgekeurd en gecensureerd
door de Franse militaire autoriteiten (noot 2)
Boodschap van generaal Mangin aan de soldaten waarin
hij hen dankt voor hun plichtsbetrachting
Beeld : Oprukkende colonne met paardentractie gefilmd
van boven uit een ruine
Troepenbeweging voorafgaand aan Frans offensief
bestaande uit opmars van colonne met paardentractie en
trucks over overspoelde straat
Doorkijkje op halt gehouden colonne
Colonne van pakezels trekt langs ruines
Militaire begeleider voert een aantal onbeladen ezels
Shot van het voeren
Colonne zwaar met voorraden en ammunitie in zakken
beladen pakezels gaat heuvelopwaarts
Opvoeren van zware mitrailleur en munitie op lorries
over smalspoor
Lijk van gesneuvelde soldaat half in het water van
ondergelopen granaattrechter gelegen
Artilleristen halen met handkracht, een als hevel
dienende paal, rijplanken en paardentractie een kanon
van 7.5 cm uit de modder
Houwitser onder camouflagezeil vuurt schoten af tijdens
inleidende barrage
Stuk in camouflage geschilderd spoorweggeschut lost
een salvo
Lange colonne infanterie trekt op door straat in Verdun
met aan beide zijden bergen ruines
Infanteristen klimmen heuvelopwaarts langs met water
gevulde kraters
Franse infanteristen ingegraven op heuvelrug
Poilu (Franse soldaat) probeert zich uit de zuigende
modder in een loopgraaf te bevrijden terwijl andere
infanteristen langs lopen
Groep soldaten beschutting zoekend tegen heuvelkam
wachten op het sein tot de aanval. In de verte rook van
exploderende granaten
Franse infanterie opeengepakt in een loopgraaf vlak
vlak voor de aanval
Witte en zwarte rookwolken veroorzaakt door
granaatinslagen stijgen op van tegenovergelegen met
Duitse loopgraven doorsneden heuvels en vanachter het
met prikkeldraad begrensde voorterrein waarheen Franse
zig-zag loopgraven leiden
Franse infanterie trekt moeizaam heuvelopwaarts over
het omwoelde terrein
Witte rookwolken in het voorterrein waar Duitse
granaten inslaan in een zwak antwoord op de Franse
artilleriebarrage
Eerste groep Duitse krijgsgevangenen met gewonde op
brancard loopt begeleid door Franse soldaten over het
pokdalige terrein
Duitse brancardploeg klimt gevolgd door gevangen
genomen Duitsers uit een granaattrechter
Terwijl Franse infanterie gedekt lopend in loopgraaf
frontwaarts trekt, zwermen Duitse krijgsgevangen
onbeschut naast de loopgraaf heuvelopwaarts
Bloothoofdse Duitse krijgsgevangene klimt omhoog
langs de loopgraaf
Tekst van Franse legerorder van 17 december 1916,
uitgegeven door generaal Nivelle
Tekst : The End
EINDE

Rechten schenking collectie Van Nelle fabrieken ; Beeld en Geluid
Overige opmerkingen

Noot 1: Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond van februari tot december 1916 (10 maanden) de Slag bij Verdun plaats. De Duitse troepen begonnen met een offensief waarbij de stad grotendeels omsingeld werd. Slechts de weg naar Bar-le-Duc bleef vrij, waarover de belegerden zich konden bevoorraden en gewonden en burgers konden afvoeren. De route werd later Voie Sacree genoemd en is kenbaar door km-paaltjes waarop een Franse soldatenhelm met lauwertak is gelegd. Het op heuvelruggen boven het omringende land uitstekende gelegen Verdun werd verdedigd door Franse troepen onder bevel van generaal Petain, die later in WO II hoofd was van met de Duitsers collaborerende Franse regering in Vichy. De Slag bij Verdun waarbij over en weer elk offensief met een tegenoffensief beantwoord werd, bracht een onvoorstelbare slachting teweeg, waarbij aan Franse zijde 360.000, aan Duitse zijde 335.000 man sneuvelden. De in het fragment gefilmde aanval was het Franse slotoffensief waarmee aan de belegering van Verdun een eind gemaakt werd. Petain verwierf zich onsterfelijke roem en werd tot maarschalk bevorderd Noot 2: De talloze in het fragment voorkomende Engelse tussentitels zijn niet afzonderlijk vermeld maar in een vrije vertaling in de beschrijvingstekst verwerkt.