Het woord is aan de onderkant

uit De Avonden

Het woord is aan de onderkant

uit De Avonden

De seksuele revolutie die wij volgens de geschiedenisboekjes in de jaren '60 van de vorige eeuw meemaakten had een voorganger. In 'Het woord is aan de onderkant, radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700' (2002) beschrijft cultuurhistorica Inger Leemans de samenhang van de radicale opvattingen van sommige gouden eeuwers met de baanbrekende pornografische romans die toen verschenen. Ook daarin liepen we voorop. Eenmaal vrij van het Roomse gezag vonden onze pornografen bij Descartes en Spinoza argumenten om God het gebod 'gij zult van mijn schepping zoveel mogelijk genieten' toe te schrijven. Seks was goed voor de ziel en dus een leidraad voor het zedelijk leven. Wim Noordhoek sprak met Inger Leemans over seksuele literatuur in het verleden.

advertentie