Chris Uhlenbeck

uit De Avonden

Chris Uhlenbeck

uit De Avonden

Uit de Japanse prentkunst van de achttiende en negentiende eeuw blijkt dat kunst en porno heel goed kunnen samengaan. Japanse erotische houtsneden uit die tijd zijn lustopwekkend en instructief bedoeld, maar ook met groot raffinement gemaakt door de beste grafici. Die kunstenaars signeerden hun werk niet: de prenten waren illegaal, maar werden gedoogd. Volgens Chris Uhlenbeck van kunsthandel Hotei in Leiden is dat kenmerkend voor de ambivalente houding die Japanners hebben ten aanzien van erotiek, tot op de dag van vandaag. Gijsbert van der Wal ging bij Uhlenbeck prenten kijken.

advertentie