steun vpro

Uitbreiding van het mobilofoonnet

NTS, 29 september 1967

Uitbreiding van het mobilofoonnet

NTS, 29 september 1967

Een medewerker vertelt over het uitbreiden van het mobilofoonnetwerk door de PTT.