De Oostvaardersplassen (uit: Puur Natuur)

VPRO, 6 oktober 1982

De Oostvaardersplassen (uit: Puur Natuur)

VPRO, 6 oktober 1982

Adeline van Lier praat met bioloog Ed Prins over het ontstaan
van de Oostvaardersplassen en de invloed hierop van een
gepland industrieterrein in Almere.

advertentie